שילוב האמנויות ואמנות השילובים

זמן מסכים: הטוב, הרע והלא נורא 🖥️

ביום חמישי, 26.11.2020, נערכה הרצאה מקוונת להורי בית הספר בנושא "זמן מסכים". זוהי ההרצאה השנייה בסדרת ההרצאות של קהילת שרת, שמטרתה לתת מענה לאתגרים עימם מתמודדת הקהילה, כפי שאותרו על ידי שאלון מיפוי צרכים שהועבר להורים.

לאחת ששמענו על האתגרים עימם מתמודדים ההורים בנושא זמן מסכים, התייחסנו בחלק הראשון להיבטים השליליים שבחשיפה למסכים. בחלק השני נדונו היתרונות האפשריים שהמסכים טומנים בחובם, ובחלק השלישי של ההרצאה ניתנו טיפים חשובים להתמודדות עם החשיפה הממושכת למסכים.

לפניכם המצגת ותקציר ההרצאה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת