עדכונים

  • מצעד הספרים תש"ף מצעד הספרים תש"ף יוצא לדרך. לרשימת הספרים לכיתות א'-ג'/ ד'-ו' משימה להגשה ופרטים על תערוכת התוצרים הבית ספרית מפורסמים במרחבי הכיתות. 
  • תחרות הסייבר בתכנות הסתיימה בתאריך 19.12 סביבות המשחק: אקסליום, פלתורה ואייקוד יסגרו בסוף דצמבר.  ביה"ס סיים את השלב הבית ספרי במקום ה- 23 המכובד והנהדר, וכמובן שביה"ס עולה לשלב הגמר. 

מהווי בית הספר

פברואר 2020
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
ינואר 26, 2020 ינואר 27, 2020 ינואר 28, 2020 ינואר 29, 2020 ינואר 30, 2020 ינואר 31, 2020 פברואר 1, 2020
פברואר 2, 2020 פברואר 3, 2020 פברואר 4, 2020 פברואר 5, 2020 פברואר 6, 2020 פברואר 7, 2020 פברואר 8, 2020
פברואר 9, 2020 פברואר 10, 2020 פברואר 11, 2020 פברואר 12, 2020 פברואר 13, 2020 פברואר 14, 2020 פברואר 15, 2020
פברואר 16, 2020 פברואר 17, 2020 פברואר 18, 2020 פברואר 19, 2020 פברואר 20, 2020 פברואר 21, 2020 פברואר 22, 2020
פברואר 23, 2020 פברואר 24, 2020 פברואר 25, 2020 פברואר 26, 2020 פברואר 27, 2020 פברואר 28, 2020 פברואר 29, 2020
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות