שילוב האמנויות ואמנות השילובים

מיזם "חבק וסע"

 

מדי שנה מתקיים בבית ספר שרת מיזם "חבק וסע", בהובלת הורי בית הספר ובשיתוף עם המטה העירוני לבטיחות בדרכים.
הנחת היסוד היא ששמירה על עקרונות התנהגות בטיחותית בסביבת מוסדות החינוך על ידי ההורים והתלמידים, טיפוח האחריות ההדדית, חינוך לסובלנות והתחשבות בזולת תביא להגברת  הבטיחות למשתמשי הדרך ותפחית את סיכוייהם להיות מעורבים בתאונות דרכים. המיזם מבוסס על הורים מתנדבים במשך כל השבוע, כל הורה מבית הספר יזכה להתנדב במיזם (פעם פעמיים בשנה). ההורים המתנדבים יעודכנו מראש ע"י רכז המיזם. הורה שלא יוכל להגיע בתאריך שהוזמן יודיע מראש כדי שיימצא לו מחליף. מדי בוקר יוצבו 2 הורים מתנדבים (הורה ברחוב הזית והורה ברחוב ההדר, שיסייעו בהכוונת ההורים שמורידים ילדיהם מהרכב. הורי "חבק וסע" יפתחו לילד את דלת הרכב, יעזרו לו להוציא את הילקוט ויאפשרו תנועה זורמת של מכוניות ליד בית הספר. בכך למעשה יצטמצמו הפקקים המצטברים מדי יום ליד בית הספר ותתאפשר הגעה בטוחה לתלמיד לבית הספר.
להלן ההנחיות להורים המתנדבים:
– התורנות תתקיים בין השעות 07:30-08:10
– כל מתנדב יגיע לבית הספר ויקבל אפוד זוהר.
– המתנדבים יתמקמו במפרץ להעלאת והורדת תלמידים, הנמצאים ברחוב הזית וברחוב ההדר.
– כל מתנדב יכוון את כלי הרכב להגיע למפרץ ההעלאה וההורדה של התלמידים, יפתח את דלת הרכב ויעזור לתלמיד לצאת מהרכב עם ילקוטו.

אנו מאמינים בהצלחת המיזם ע"י שיתוף פעולה מצד ההורים המביאים את ילדם לבית הספר ברכבם. ולכן אנו מבקשים מההורים לעצור את רכבם רק במפרצי ההורדה המיועדים לכך, לדאוג שהילד ישב ברכב בצד המדרכה, להוריד את הילד מבלי לצאת מהרכב ולנסוע לאחר שהילד ירד מהרכב.

  • חשוב לדאוג לשים את תיקי בית הספר במושב הקדמי ולא בתא המטען- זה גורם לעיכוב רב.
  • חשוב לגלות אורך רוח, כשמשתלבים חזרה בכביש.
  • זכרו-הפרויקט נועד לסייע לכם ולילדכם להגיע בבטיחות ובנוחות אל בית הספר.

בתקווה לשיתוף פעולה פורה,

מלי ברזילאי                             ויקי יונה                                          ולרי אזאצ'י

רכזת זה"ב                        רכזת מיזם "חבק וסע"                           מנהלת ביה"ס

הגדרות כלליות כניסה למערכת