שילוב האמנויות ואמנות השילובים

ספרי הלימוד ורשימות הציוד לתשפ"ה לכל שכבות הגיל

רשימת הספרים והציוד לכיתות א'

רשימת הספרים והציוד לכיתות ב'

רשימת הספרים והציוד לכיתות ג'

רשימת הספרים והציוד לכיתות ד'

רשימת הספרים והציוד לכיתות ה'

רשימת הספרים והציוד לכיתות ו'

הגדרות כלליות כניסה למערכת