מצעד הספרים תש"ף

מצעד הספרים תש"ף יוצא לדרך.

לרשימת הספרים לכיתות א'-ג'/ ד'-ו'

משימה להגשה ופרטים על תערוכת התוצרים הבית ספרית מפורסמים במרחבי הכיתות. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת