מצעד הספרים תש"ף

מצעד הספרים תש"ף יוצא לדרך.

לרשימת הספרים לכיתות א'-ג'/ ד'-ו'

 בהמשך: הצעות לפעילויות בעקבות הקריאה ופרטים על תערוכת התוצרים הבית ספרית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת