יום הסובלנות הבינלאומי 16.11

יום 16.11 נקבע בידי האו"ם ליום הסובלנות הבין-לאומי

ביום זה מדגישים את חשיבותה של הסובלנות כלפי האחר, השונה מאיתנו.

חיזוק הסולידריות החברתית

מדינת ישראל מאופיינת בשסעים רבים המפלגים בין זרמי האוכלוסייה השונים בה.

כדי להבטיח את היותה חברה מתוקנת ושוויונית, על המדינה לפעול לחיזוק הסולידריות החברתית בה דרך העמקת ההיכרות בין הקבוצות השונות בעם ויצירת תשתית ערכית משותפת להן.

הפעולות האלה יקבעו במידה רבה את פניה של החברה הישראלית ואת עתידה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת