עדכונים

  • מצעד הספרים תש"ף מצעד הספרים תש"ף יוצא לדרך. לרשימת הספרים לכיתות א'-ג'/ ד'-ו' משימה להגשה ופרטים על תערוכת התוצרים הבית ספרית מפורסמים במרחבי הכיתות. 
  • תחרות הסייבר בתכנות הסתיימה בתאריך 19.12 סביבות המשחק: אקסליום, פלתורה ואייקוד יסגרו בסוף דצמבר.  ביה"ס סיים את השלב הבית ספרי במקום ה- 23 המכובד והנהדר, וכמובן שביה"ס עולה לשלב הגמר. 

מהווי בית הספר

ינואר 2020
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
דצמבר 29, 2019 דצמבר 30, 2019 דצמבר 31, 2019 ינואר 1, 2020 ינואר 2, 2020 ינואר 3, 2020 ינואר 4, 2020
ינואר 5, 2020 ינואר 6, 2020 ינואר 7, 2020 ינואר 8, 2020 ינואר 9, 2020 ינואר 10, 2020 ינואר 11, 2020
ינואר 12, 2020 ינואר 13, 2020 ינואר 14, 2020 ינואר 15, 2020 ינואר 16, 2020 ינואר 17, 2020 ינואר 18, 2020
ינואר 19, 2020 ינואר 20, 2020 ינואר 21, 2020 ינואר 22, 2020 ינואר 23, 2020 ינואר 24, 2020 ינואר 25, 2020
ינואר 26, 2020 ינואר 27, 2020 ינואר 28, 2020 ינואר 29, 2020 ינואר 30, 2020 ינואר 31, 2020 פברואר 1, 2020
הגדרות כלליות כניסה למערכת