שילוב האמנויות ואמנות השילובים

הצהרת בריאות שנתית

אנו ממליצים לחתום על הצהרת הבריאות הדיגיטלית בפורטל ההורים של משרד החינוך.  אם אין באפשרותכם לפעול כך, אנא הדפיסו את המסמך המצורף, חתמו והחזירו אלינו בהקדם. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת