שילוב האמנויות ואמנות השילובים

מדעי המחשב ורובוטיקה

תוכנית מדעי המחשב ורובוטיקה מיושמת דרך התנסויות מותאמות גיל מגוונות, מעוררות עניין ומוטיבציה באמצעות סביבת תכנות של הנפשות (אנימציות) ומשחקים משולבים מדיה ופעילויות תכנות עם מערכת רובוט, וזאת במטרה לפתח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ולתרגל מיומנויות של חשיבה לוגית-אלגוריתמית. (מתוך הענן החינוכי). 

התכנית מתקיימת בשכבות ד'-ה', בחצאי כיתות.

מלבד מהתכנית הסדורה, ביה"ס משתתף בתחרויות הארציות במדעי המחשב והרובוטיקה ונהנה אף משיתופי פעולה עם קבוצת הורים מובילה המלווה אותו בתקופת התחרויות. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת