למידה מרחוק בחירום

למידה מרחוק בשעת חירום

 

 במצב חירום הפעילות מתקיימת בפורטל הבית ספרי

המהווה שער כניסה למרחבי הלמידה הכיתתיים ומשמש ערוץ תקשורת חברתי, ייעוצי ולימודי לקהילת בית הספר.

מגוון פעילויות ללמידה מרחוק במרחב הפדגוגי

פעילויות מדעיות – מכון דוידסון

הענן החינוכי- למידע נוסף על למידה מרחוק בשעת חירום 

מאגר פעילויות להפגה ומשחקים מקוונים 

למאגר יחידות לימוד מתוקשבות

התמודדות ותמיכה רגשית 

הגדרות כלליות כניסה למערכת